Siirry sisältöön

Osallisuus alkaa arjen kohtaamisista

Blogit

Artikkelin kirjoittaja Johanna Laisaari

Kuinka usein me muistamme kuunnella lasta, ottaa hänen mielipiteensä huomioon ja kunnioittaa lapsen osallisuutta arjen keskellä? Tunne osallisuudesta syntyy pohjimmiltaan pienistä asioista: vaikkapa kysymällä leikki-ikäiseltä, mennäänkö tänään lähipuistoon leikkimään vai kävelläänkö hieman kauemmas uuteen leikkipuistoon, tai pysähtymällä oikeasti kohtaamaan nuoren, kun puhutaan hänelle tärkeistä asioista. Nämä päivittäiset pienet valinnat ja kohtaamiset rakentavat osallisuutta hetkessä ja kantavat parhaimmillaan pitkälle tulevaisuuteen.

Suomeen on nyt valmisteilla ensimmäinen kansallinen lapsistrategia. Lapsistrategiassa on tärkeänä tavoitteena lisätä lasten ja nuorten omaa osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia yhteiskunnassa. Lapsen oikeus osallisuuteen on myös yksi YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen keskeisistä oikeuksista.

Lapsen oikeus osallisuuteen muodostuu kolmesta yhtä tärkeästä oikeudesta.

Osallisuus edellyttää ensiksikin, että lapsella on oikeus tietoon, jota ilman lapsi ei voi muodostaa omaa näkemystään asiasta. Toiseksi osallisuus edellyttää, että lapsella on oikeus ilmaista tietoon perustuva mielipiteensä, ja kolmanneksi, että hänellä on oikeus saada mielipiteensä huomioiduksi. Oikeudet täydentävät toisiaan ja niitä kaikkia tarvitaan, tai muuten lapsen osallisuus jää vaillinaiseksi.

Lasten ja nuorten osallisuuden parempi ja laajempi toteutuminen on mahdollista vain, jos me aikuiset luomme edellytykset sille, että lapsen ja nuoret saavat ja uskaltavat kertoa asioistaan. Meidän on siis annettava lapsille tietoa heidän ikätasonsa mukaisesti, kuunneltava lapsia, tuettava lapsia heidän mielipiteensä ilmaisemisessa ja otettava heidän näkemyksensä huomioon. Lasten ja nuorten on myös saatava tietää, siinä missä aikuistenkin, miten heidän kertomansa on vaikuttanut päätöksentekoon tai toimintaan.

Tänä syksynä vallitseva koronatilanne on haastanut yhteiskuntaa monin tavoin. Olemme joutuneet myös etsimään tapoja osallisuuden edistämiselle ja vaihtoehtoja kasvokkain kohtaamisille. Siksi olemme julkaisseet sähköisen kyselyn, joka on avoinna 12.10.2020 asti. Haluamme tavoittaa kyselyllä laajasti lapsia, nuoria ja aikuisia, ja toivomme saavamme sillä arvokasta tietoa ja näkemystä lapsistrategian valmistelun ja toimeenpanon tueksi.

Jokainen meistä haluaa olla osallisena ja kertoa vaikeistakin ajatuksistaan, kunhan ilmapiiri on turvallinen ja luottamuksellinen. Myös lapset ja nuoret haluavat ilmaista itseään ja vaikuttaa asioihin, kunhan siihen on tarjolla mahdollisuus ja välineitä. Meidän tehtävämme lapsistrategiassa on tarjota näitä välineitä.