Siirry sisältöön

Lapsistrategia

Suomen ensimmäinen kansallinen lapsistrategia julkaistiin 2021. Se perustuu perus- ja ihmisoikeussopimuksiin ja sen visiona on aidosti lapsi- ja perhemyönteinen, lapsen oikeuksia kunnioittava Suomi.

Osion sisältö

Mikä kansallinen lapsistrategia on?

Vuonna 2021 julkaistuun lapsistrategiaan on kirjattu lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumisen nykytila Suomessa sekä keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet niiden edistämiseksi. Kansallinen lapsistrategia koskee kaikkia alle 18-vuotiaita.

Osallistuminen ja toiminta

Lapsen oikeudet ovat kaikkien yhteinen asia. Osallistumalla lapsistrategian tapahtumiin olet mukana luomassa kaikkien lasten Suomea!

Lapsistrategian toimeenpano

Kunkin hallituksen tehtävänä on laatia ja toteuttaa tarkempi toimeenpanosuunnitelma lapsistrategian linjausten toteuttamiseksi hallituskaudellaan. Toimeenpanosuunnitelma valmistellaan eri hallinnonalat kattavana virkatyönä.