Siirry sisältöön

Eurooppalainen lapsitakuu

Eurooppalaista lapsitakuuta toteutetaan Suomessa osana kansallista lapsistrategiaa

Eurooppalaista lapsitakuuta toteutetaan Suomessa osana kansallista lapsistrategiaa

Euroopan neuvosto antoi kesällä 2021 suosituksen eurooppalaisen lapsitakuun perustamisesta. Lapsitakuun tarkoitus on tukea erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia lapsia ja heidän perheitään ja auttaa kohdentamaan investointeja lasten hyvinvointiin. Suomessa lapsitakuuta toteutetaan osana kansallista lapsistrategiatyötä, jonka toimeenpano on alusta alkaen sovitettu yhteen EU-strategian linjausten kanssa.

Lapsitakuu tarjoaa EU-maille välineitä ja ohjeita

EU:ssa lähes 18 miljoonaa lasta on köyhyys- tai syrjäytymisvaarassa. Eurooppalainen lapsitakuu tarjoaa EU-maille välineitä ja ohjeita, jotta peruspalvelut olisivat Euroopassa kaikkien köyhyysvaarassa olevien lasten ulottuvilla. Jokainen jäsenmaa julkaisee lapsitakuun kansallisen toimintasuunnitelman.

Lapsitakuun kansallisen toimintasuunnitelman erityisenä tavoitteena on varmistaa haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten pääsy peruspalveluihin. Lue lisää lapsitakuusta valtioneuvoston tiedotteesta (valtioneuvosto.fi) (avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Eurooppalaisen lapsitakuun eteneminen

Lapsistrategia toteutti keväällä 2022 kansallisen toimintasuunnitelman valmistelun yhteydessä kuulemis- ja keskustelutilaisuuksia sidosryhmien, ministeriöiden virkamiesten ja lapsiasiavaltuutetun kanssa.

Suomi toimitti EU:lle lapsitakuun kansallisen toimintasuunnitelman 21.4.2022. Suomen kielellä kansallinen toimintasuunnitelma julkaistiin 25.4.2022. Suomi raportoi EU:lle kansallisen toimintasuunnitelman toteutuksesta maaliskuussa 2024. EU:n Lapsitakuu-sivulta löytyvät jäsenmaiden toimintasuunnitelmat (europa.eu).(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Euroopan komissio antoi omat huomionsa Suomen toimintasuunnitelmaan joulukuussa 2022. Voit tutustua niihin tästä linkistä (englanniksi, pdf.).(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Lapsitakuukoordinaattorit ovat kokoontuneet loppuvuodesta 2021 lähtien seuraavasti:

18.10.2021 (etä)

2.12.2021 (etä)

27.1.2022 (etä)

10.3.2022 (etä)

21.4.2022 (etä)

14.6.2022 Ensimmäinen vuosikokous (Bryssel)

27.9.2022 European expert meeting on implementation of the EU Child Guarantee (Berliini)

19.10.2022 (etä)

16.12.2022 (etä)

15.3.2023 (etä)

22.-23.5.2023 (live, Dublin)