Siirry sisältöön

Lapsille hyvä Suomi

Blogit

Artikkelin kirjoittaja Elina Stenvall ja Laura Saarinen

Lapsistrategia pyrkii osaltaan rakentamaan lapsimyönteistä yhteiskuntaa, jossa jokainen lapsi saisi kasvaa ja kehittyä rauhassa ja turvassa. Lapsistrategialla rakennetaan Suomea, jossa lapset saavat kokea olevansa arvokkaita sellaisina kuin ovat ja jossa heitä tai heidän tekojaan ei jatkuvasti arvioida. Tavoitteena on taata lapsille rauha olla lapsia sekä samalla mahdollisuus olla osallisina yhteiskunnassa. Lisäksi pyritään vahvistamaan aikuisten toimia lasten oikeuksien toteutumiseksi.

Lasten ja nuorten osallistuminen Lapsistrategian valmisteluun haluttiin mahdollistaa myös korona-aikana

Lapsistrategian valmistelussa tärkeänä tavoitteena on alusta alkaen ollut lasten, nuorten sekä kansalaisyhteiskunnan osallistaminen. Alun perin tarkoituksenamme oli koota lapsia ja nuoria yhteen keskustelemaan heidän arjestaan, hyvinvoinnistaan ja oikeuksistaan. Valitettavasti koronavirus kuitenkin asetti omat haasteensa suunnitelmiemme toteuttamiselle. Olimme uuden kysymyksen äärellä; miten saamme lapset ja nuoret keskustelemaan kanssamme ilman kasvokkaisia kohtaamistilanteita?

Päädyimme toteuttamaan kohtaamiset hybridimallilla. Lähestyimme kansalaisyhteiskunnan toimijoita, kuten järjestöjä, pyytäen heiltä apua. Tarjosimme heille valmiiksi mietittyjä kysymyksiä ja teemoja sekä pyysimme heitä toteuttamaan omassa toiminnassaan mukana olevien lasten ja nuorten kanssa työpajoja. Tarjouduimme myös itse vetämään työpajoja, jos joku tätä toivoi. Lopulta työpajoja pystyttiin tavalla tai toisella järjestämään kahdeksan.

Tämän lisäksi toteutimme syys-lokakuussa 2020 yhteistyössä Fountain Parkin kanssa sähköisen kyselyn, johon saimme lähes 3000 vastausta. Oli ilo huomata, että kysely oli tavoittanut laajasti eri ikäisiä lapsia ja nuoria sekä aikuisia eri puolilta Suomea. Toteutetun kyselyn avulla pyrimme saamaan selville, millaisia asioita lasten ja nuorten mielestä täytyy edistää, jotta Suomi olisi lapsille hyvä paikka elää. Analysoimme parhaillaan kyselyn tuloksia, mutta jo tässä vaiheessa voimme sanoa, että jokainen vastaaja on antanut meille arvokasta tietoa ja näkemystä lapsistrategian valmisteluun ja toimeenpanosuunnitelmaan.

Lapset ja nuoret haluavat tietää, mihin heidän mielipiteensä vaikuttaa

Lapset ja nuoret tuovat vastauksissaan esille, että aikuisten pitäisi entistä paremmin kuulla aidosti lapsia ja nuoria sekä huomioida heidän mielipiteensä. Aidosti kuulemisen tarve liittyy siihen tapaan, jolla lasten näkemyksiä on totuttu kuulemaan. Aikuiset osaavat kyllä kysyä, mutta lapsille ja nuorille jää usein epäselväksi, mihin kysyttyjä tietoja käytetään tai vaikuttivatko ne oikeasti johonkin.

Vastauksia analysoidaan myös tämän haasteen ratkaisemiseksi. Millaisin keinoin voimme vaikuttaa siihen, että sekä lapsilla että aikuisilla olisi aiempaa parempi ymmärrys siitä, millaisiin asioihin liittyen näkemyksiä kulloinkin kysytään? Jo nyt alustavan analyysin perusteella voidaan todeta, että on keskeistä taata aikuisille välineitä tarttua lasten aloitteisiin. Lisäksi lasten ja nuorten näkemyksiä kuultaessa aikuisten tulee aina kertoa lapsille ja nuorille, miksi asioita kysytään ja mihin vastaamalla voidaan vaikuttaa.

Kyselyyn vastanneet kertoivat myös, että lasten ja nuorten mielipidettä kysytään yleisesti, kun kyseessä on heidän päivittäiseen arkeensa liittyvät asiat. Lapsille onkin tärkeää saada vaikuttaa erityisesti heidän arjessaan tärkeisiin asioihin, kuten vapaa-aikaan, kavereihin ja koulunkäyntiin. Lapsilla ja nuorilla on paljon sanottavaa omaan elämäänsä liittyen ja tätä viestiä haluamme lapsistrategiassa olla viemässä eteenpäin.

’’Kuunnelkaa. Tietoa nuorisovaltuustosta enemmän. Kouluihin oppilaat ja opiskelijat oikeasti mukaan päätöstentekoon (esim. opettajien kokouksiin).’’
(Vastaus syksyn kyselystä)

Kuunnelkaa lapsia ja nuoria myös Lapsen oikeuksien viikon jälkeen

Ensi viikolla juhlitaan Lapsen oikeuksien viikkoa, joka on meille kaikille lasten oikeuksista ja osallisuudesta kiinnostuneille tärkeä. Lapsen oikeuksien viikolla lapsia kuunnellaan ja aikuisilla on paikka pysähtyä lasten asioiden äärelle. Niin tärkeää kuin tämä onkin, haluamme haastaa teidät kaikki kuuntelemaan lapsia myös muina aikoina, sillä lapset ovat sen ansainneet. Voimme aloittaa ensi perjantaista 20.11.2020, jolloin ensimmäistä kertaa lapsen oikeuksien päivä huomioidaan vakiintuneena liputuspäivänä.

Lapsistrategia kannustaa kaikkia ympäri Suomen liputtamaan lapsen oikeuksien puolesta!

Lapsistrategiatiimin puolesta,

Elina Stenvall ja Laura Saarinen

Lue lisää Lapsistrategiasta www.lapsistrategia.fi