Siirry sisältöön

Autismikirjosta tarvitaan enemmän tietoa ja ymmärrystä

Blogit

Artikkelin kirjoittaja Elina Vienonen

Kuvitettu kasvi, jossa on vaaleanpunaisia marjoja. Taustalla on värikkäitä pintoja.

Autismikirjo on monimuotoisesti ja yksilöllisesti ilmenevä tila, joka johtuu aivojen erilaisesta kehityksestä. Lapset ja nuoret, joilla on autismin piirteitä, ovat keskenään kovin erilaisia. Autismin piirteet saattavat näyttäytyä esimerkiksi siinä, miten lapsi on vuorovaikutuksessa toisten kanssa, tai vahvana kiinnostuksena jotain tiettyä asiaa kohtaan. Autismi näyttäytyy kuitenkin useilla eri alueilla ja tilanteissa, ja se aiheuttaa myös haasteita, erityisesti lapselle ja nuorelle itselleen.

Toivoisin, että kaikki aikuiset, kuten lasten kanssa työskentelevät ammattilaiset, kohtaisivat autistiset lapset ja nuoret ensisijaisesti lapsina ja nuorina. Turhan usein erityisyyden leima lyödään negatiivisesti niin, että se vaikuttaa lapsen elämään syrjäyttävästi ja jopa autismin piirteitä vahvistavasti. Meidän aikuisten on osattava ottaa huomioon lapsen tarpeita ja erityistä tapaa kokea maailmaa. Autismi ei tarkoita, että lapsessa olisi jotain vikaa. Meidän on hyvä tarkistaa omaa ajatteluamme, jotta erityisyys ja erilaisuus sanoina eivät sisällä omissa asenteissamme ajatusta viallisuudesta.

Tärkeää on tunnistaa lapsen vahvuudet ja myös tuen tarpeet

Autismi ei merkitse vain toimintarajoitteita. Tärkeää on, että tunnistamme lapsen vahvuudet ja annamme jokaiselle lapselle mahdollisuuden osoittaa niitä ja saada onnistumisen kokemuksia. Meidän aikuisten vastuulla on myös tuen tarpeiden tunnistaminen. Tämä on mahdollista vain, kun tiedämme ja ymmärrämme, mitä autismi tarkoittaa ja kiinnitämme huomiota siihen, miten itse piirteisiin ja lapseen suhtaudumme.

Autismi ei näy ulospäin ja erityiseksi sen tekee se, että piirteet näyttäytyvät hyvin eri tavoin eri tilanteissa ja eri elämänvaiheissa. Autismin piirteet voivat esimerkiksi näyttäytyä voimakkaina kotona, mutta koulussa tai päivähoidossa ne saattavat olla lievempiä. Tämä tulisi muistaa myös yksittäisten tapaamisten aikana esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollossa tai koulussa ja päivähoidossa.

Osana lapsistrategian toimeenpanoa toteutetaan autismiopas

Autismitiedon lisääminen on yksi askel kohti lapsi- ja perhemyönteistä, lapsen oikeuksia kunnioittavaa Suomea. Autismikirjon piirteiden tunnistaminen ja ymmärrys niiden vaikutuksesta lapsen ja läheisten elämään on vielä monin tavoin puutteellista. Autismikirjon lasten oikeuksien toteutuminen edellyttää, että päätöksentekijät, sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilöt, kasvatusalan ammattilaiset ja autistisen lapsen läheiset tunnistavat autismikirjon piirteitä ja niiden ilmenemisen monimuotoisuutta.

Lasten oikeuksien toteutumisen edistämiseksi Autismiliitto (autismiliitto.fi) tuottaa autismioppaan osana kansallisen lapsistrategian toimeenpanoa. Oppaasta saa luotettavaa tietoa autismista, mahdollisista tukimuodoista ja hyvästä kohtaamisesta. Oppaan tekemiseen osallistuvat Autismiliiton kokemusasiantuntijat ja autismialan ammattilaiset ja se valmistuu vuoden 2022 lopulla. Opas julkaistaan verkossa ja tulee olemaan avoimesti kaikkien saatavilla.