Siirry sisältöön

Lapset ja nuoret saavat tuekseen oman lastensuojelun käsikirjan

Blogit

Artikkelin kirjoittaja Lotta Saariluoma ja Pasi Pollari

Kuvitettu nuori ja aikuinen istuvat sohvalla peliohjaimet käsissään. Taustalla on värikkäitä pintoja.

Kansallisen lapsistrategian pohjalta on valmisteltu 30 toimenpidettä, joilla edistetään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa. Yhtenä lapsistrategian toimeenpanosuunnitelman toimenpiteenä toteutetaan lastensuojelun käsikirja lapsille ja nuorille. Toimenpiteen toteuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), joka on lastensuojelulain toimeenpanon tueksi ylläpitänyt jo useita vuosia kaikille avointa, mutta erityisesti lastensuojelun ammattilaisille suunnattua Lastensuojelun käsikirja – verkkopalvelua (Thl.fi).

Miksi nuoret tarvitsevat oman lastensuojelun käsikirjan?

Lapset ja nuoret ovat useissa eri yhteyksissä tuoneet esille, että heidän on vaikea saada tietoa lastensuojelusta ymmärrettävällä tavalla. Tiedontarpeen taustalla on usein konkreettisia lastensuojelun polkuihin liittyviä kysymyksiä. Lasten ja nuorten käsitykset omista oikeuksista ja velvollisuuksista ovat usein puutteellisia ja sen vuoksi niihin liittyvät kysymykset ovat tärkeitä. Tiedon avulla lapsen ja nuoren on mahdollista tarkentaa kuvaa tilanteestaan ja omasta edustaan. Tieto myös turvaa lapsen mahdollisuudet vaikuttaa omassa asiassaan. Kysymys ei ole siis pelkästään lapsen oikeudesta saada tietoa, vaan tieto ja osallisuus yhdessä voivat ratkaisevasti vaikuttaa siihen, kuinka lapsen etu ja hänen pääsy oikeuksiinsa lopulta toteutuvat.

Lastensuojelun toimien oikeellisuus, asianmukaisuus tai laatu ei välttämättä aukea lapselle ja nuorelle edes pitkäaikaisenkaan lastensuojelun asiakkuuden myötä. Lapsen ja nuoren tulkintojen tukena tulisi olla oikeaa ja ymmärrettävää tietoa. Tavoite on tärkeä senkin vuoksi, että asianmukaisen tiedon pohjalta on helpompi kokea luottamusta ja tiedostaa lastensuojelun toimien tarkoituksenmukaisuus.

Mikä on nuorille suunnattu käsikirja?

Lastensuojelun käsikirjaan liittyvän lapsistrategian toimenpiteen tavoitteena on lisätä ja vahvistaa lasten ja nuorten tietoisuutta ja ymmärrystä lastensuojelusta. Käsikirjassa avataan rajatusti lastensuojelun keskeisiä käytäntöjä ja välitetään yksityiskohtaista tietoa lastensuojelupalveluista, lastensuojelua koskevasta lainsäädännöstä ja lasten käytössä olevista oikeusturvakeinoista.

Toimenpiteessä luodaan Lastensuojelun käsikirja -verkkopalvelun yhteyteen lapsille ja nuorille suunnattu sivusto. Lapsille suunnatun sivuston sisältö perustuu Lastensuojelun käsikirjassa olevaan tietoon. Se muokataan keskeisiltä osin lapsille ja nuorille käyttäjäystävälliseen muotoon. Sivustoa markkinoidaan lasten ja nuorten käyttämillä eri tiedonvälityskanavilla, kuten sosiaalisessa mediassa, yhdessä järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa.

Nuoret mukaan käsikirjan kehittämiseen

Lasten ja nuorten erityinen asiantuntemus kumpuaa lasten omasta kokemustiedosta ja eri palvelujen käyttäjäkokemuksista. Siksi on tärkeää, että lapset ja nuoret ovat mukana vaikuttamassa mahdollisimman laaja-alaisesti ja tehokkaasti käsikirjan sisältöä ja käytettävyyttä koskevaan suunnitteluun sekä toteutukseen ikään kuin kanssatutkijoiden roolissa, aidosti aktiivisina toimijoina.

Käsikirjan toteuttaminen tapahtuu yhteistyössä nuorten ja nuorten aikuisten kanssa, joilla on kokemusta lastensuojelun asiakkuudesta. Kevään 2022 aikana tavataan useita nuorten ryhmiä eri puolella Suomea. Heidän kanssaan keskustellaan siitä, mitkä asiakokonaisuudet ovat tärkeitä nostaa esille ja millä tavoin. Lisäksi nuorten kanssa yhdessä pohditaan, millainen käsikirjan visuaalinen ilme on nuorille sopivin ja miten tieto käsikirjan sisällöstä parhaiten tavoittaa lastensuojelun asiakkaana olevat nuoret.

Lastensuojelun käsikirja nuorille valmistuu ja se julkaistaan vuoden 2022 lopulla.