Siirry sisältöön

Ajankohtaista lapsistrategian toimeenpanossa 27.9.2022

Uutiset

Artikkelin kirjoittaja Esa Iivonen

Kaikkien lasten Suomi: Toimenpide 2

Lapsivaikutusten arviointia, lapsibudjetointia ja lasten osallisuutta koskeva koulutuskokonaisuus ja tukiaineistot kunnille ja alueille

Toimenpiteen toteutuksessa lapsistrategian erityisasiantuntija Kirsi Pollari ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton johtava asiantuntija Esa Iivonen ovat tuottaneet kunnille ja hyvinvointialueille ohjeistukset lapsivaikutusten arvioinnista. Osana molempia julkaisuja kuntien ja hyvinvointialueiden käyttöön on tehty muistilistat koronakriisin kielteisten vaikutusten torjunnasta.

Keväällä 2022 lapsistrategia järjesti koulutuswebinaarin, jonka teemana oli erityisesti lapsivaikutusten arviointi hyvinvointialueiden näkökulmasta. Tämän lisäksi alkuvuodesta 2023 julkaistaan lapsivaikutusten arviointia, lasten osallisuutta ja lapsibudjetointia käsittelevä videoitu tietoisku hyvinvointialueiden ja kuntien käyttöön.

Toimenpidettä tukee läheisesti lapsistrategian muut toimenpiteet, kuten verkkokoulutuskokonaisuus (toimenpide 26) ja lapsibudjetoinnin toimenpide (toimenpide 25). Näiden lisäksi lapsistrategian julkaisemat käsikirjat lainvalmistelijoille lapsivaikutusten arvioinnista ja lasten kuulemisesta ovat osa toimenpiteen toteutusta.

Linkit oppaisiin ja webinaariin

Kaikkien lasten Suomi: Toimenpide 3

Laaditaan selvitys koronaepidemian vaikutuksista lasten läheissuhteiden ylläpitoon ja perhe-elämän suojaan

Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden dosentti, vanhempi yliopistolehtori Liisa Nieminen selvitti tutkimuksessaan koronaepidemian vaikutuksia lasten läheissuhteiden ylläpitoon ja perhe-elämän suojaan. Laajan ja perusteellisen tutkimuksen lähtökohtana oli huoli siitä, että poikkeuksellinen tilanne on saattanut heikentää muun muassa lapsen tapaamisoikeuden toteutumista, lastensuojelulain mukaista yhteydenpitoa, vankilassa olevien vanhempien lasten oikeutta tavata vanhempiaan sekä eri syistä laitosmaisissa olosuhteissa elävien lasten asemaa.

Lapsistrategian toimenpiteiden synergiat

Siitä huolimatta, että lapsistrategian toimenpiteitä toteutetaan yksittäin, on olennaista huomioida toimenpiteiden väliset yhteydet ja yhteistyö. Useiden toimenpiteiden välillä on synergiaetuja ja toimenpiteitä tarkasteltaessa onkin hyvä huomioida, että ne ovat toisiaan tukevia ja täydentäviä. Toimenpiteiden osalta synergiaetuja on löydetty niin organisaatioiden sisällä kuin eri organisaatioiden välilläkin. Tämä on tuonut uutta näkökulmaa ja syventänyt yhteisten työn merkityksen ymmärtämistä.

Lisätietoja