Siirry sisältöön

Ajankohtaista lapsistrategian toimeenpanossa 12.10.2022

Uutiset

Artikkelin kirjoittaja Esa Iivonen

""

Lapset osallisina yhteiskunnassa: Toimenpide 26

Toteutetaan lapsen oikeuksia ja erityisesti lasten osallisuutta koskeva koulutuskokonaisuus ammattilaisille

Kansallisen lapsistrategian suurin toimenpide on 10-osainen verkkokoulutuskokonaisuus lapsen oikeuksista ja erityisesti lasten osallisuudesta. Valtio tuottaa nyt ensimmäistä kertaa näin mittavan koulutuskokonaisuuden lapsen oikeuksista ammattilaisten arjen työn tueksi.

Koulutuskokonaisuuden kaikki osat valmistuvat helmi-maaliskuussa 2023. Koulutusosion ensimmäinen osa on jo nyt julkaistu suomeksi. Ruotsiksi ensimmäinen osa julkaistaan tiistaina 18.10.2022. Tutustu suomenkieliseen lapsen oikeuksien johdatusosioon eOppiva.fissä. Ruotsinkielinen johdatus löytyy myös eOppiva.fistä.

Toimenpiteen taustalla on YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen sisältämä velvollisuus tiedottaa lapsen oikeuksista ja lapsen oikeuksien komitean Suomelle antamat suositukset siitä, että lasten kanssa työskentelevien tietoisuutta ja koulutusta lapsen oikeuksista tulisi lisätä. Koulutuksia ovat toivoneet myös kohderyhmänä olevat ammattilaiset ja lapset itse.

Lapsen oikeudet tehdään todeksi arjessa ja jokaisessa kohtaamisessa. Kun kaikki opimme lisää, olemme samalla sivulla ja muutamme yhdessä Suomea kaikkien lasten Suomeksi.

Kenelle koulutus on?

Koulutus on avoin kaikille. Koulutus on tehty ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään lapsia ja joiden työllä on vaikutus lapsiin. Kaikki lasten kanssa työtä tekevät ja lasten asialla olevat ammattilaiset käyvät koulutuksen. Voit jakaa tietoa koulutuksista sosiaalisessa mediassa tunnisteella #LapsenOikeudet365.

Ketkä kokonaisuutta tuottavat?

Koulutuksia tuottavat lapsistrategian virkahenkilöt tukenaan asiantuntijoita ministeriöistä, yliopistoista, useista kunnista, lapsijärjestöistä, ihmisoikeusjärjestöistä, THL:stä, Opetushallituksesta ja monista muista. Lapset ja nuoret ovat myös mukana tuotannoissa. Pedagogisena ja teknisenä asiantuntijana toimii HAUS kehittämiskeskuksen alainen eOppiva.

Oppijaymmärryksen lisäämiseksi tehtiin kohderyhmälle laaja kysely, johon saatiin 340 vastausta ympäri Suomen. Kysely tuotti paljon tärkeitä sisältöjä ja suuntaviivoja työlle. Lisäksi kohderyhmän ja lasten näkemyksiä kuullaan useissa työpajoissa syksyn aikana.

Koulutuskokonaisuus luo hyvän perustan, jonka ympärille kunnat, hyvinvointialueet ja vaikka urheiluseurat voivat rakentaa monenlaista osaamisen kehittämisen toimintaa, kuten kehittämispäiviä, osaamisdialogeja ja arjen uusia toimintatapoja.

Lisätietoa: