Siirry sisältöön

Ajankohtaista lapsistrategian toimeenpanossa 18.10.2022

Uutiset

Artikkelin kirjoittaja Esa Iivonen

""

Hyvinvoivat ja osaavat lapset: Toimenpide 18

Toteutetaan hanke lasten osallisuuden vahvistamiseksi sosiaaliturvauudistuksen valmistelussa

Sosiaali- ja terveysministeriössä sosiaaliturvauudistuksen yhteydessä on toteutettu hanke lasten osallisuuden vahvistamiseksi. Hankkeella turvataan lasten osallisuuden toteutuminen sosiaaliturvauudistuksen valmistelussa sekä tältä osin varmistetaan riittävä tietopohja valmistelun tueksi. Toimenpide toteutetaan kaksivaiheisesti: lapsille ja nuorille suunnatulla tietopaketilla sekä laajalla kuulemis- ja osallistamiskierroksella. Hankkeen kohderyhmäksi valikoitui 13-20 –vuotiaat lapset ja nuoret.

Hankkeessa sosiaaliturvauudistuksen tietopaketit toteutettiin pelihenkisellä oppimateriaalilla ja sanaselitysvideoilla, joissa äänessä ovat sosiaalisen median vaikuttajat Joona Hellman, Dokke Tas, Aishah Muhammed ja Aron Syrjä. Sosiaali- ja terveysministeriö on koonnut sosiaaliturvasta omat sivut lapsille ja nuorille, mistä videot sekä opettajille suunnattu valmis oppituntimateriaali ovat katsottavissa.

Hankkeen kuulemis-ja osallistamisosassa lapsia ja nuoria on kuultu työpajoissa ja sähköisellä kyselyllä syksyn 2022 aikana. Kysely on auki lokakuun loppuun asti, jonka jälkeen vastaukset viedään sosiaaliturvauudistusta tekeville kansanedustajille, asiantuntijoille ja virkamiehille. Kyselyyn voi vastata suomen, ruotsin, englannin ja pohjoissaamen kielellä.

Lapset osallisina yhteiskunnassa: Toimenpide 25

Toteutetaan selvityshanke kuntien ja hyvinvointialueiden toteumatietojen seurannan ja raportoinnin kehittämiseksi sekä niiden oman lapsibudjetointityön vahvistamiseksi

Valtiovarainministeriössä toteutettiin kevään ja kesän 2022 aikana selvityshankkeen kuntien ja hyvinvointialueiden oman lapsibudjetointityön vahvistamiseksi. Hanketta toteuttivat selvityshenkilöt Mika Penttilä ja Juha Aho. Selvityshenkilöiden tueksi valtiovarainministeriö asetti asiantuntijaverkoston, joka muodostui hyvinvointialueiden ja kuntien edustajista sekä asiantuntijoista.

25.8.2022 julkaistussa raportissa selvityshenkilöt esittävät johtopäätöksensä lapsibudjetoinnin käytännön toteuttamisesta kunnissa ja hyvinvointialueilla sekä esittävät kymmenen toimenpidesuositusta.

Lisäksi osana selvityshanketta 10–17-vuotiaille Suomessa asuville lapsille tehtiin sähköinen kysely julkisten varojen käytöstä. Kysely oli avoinna 2.–20.5.2022 ja siihen tuli yhteensä lähes 7000 vastausta. Lasten vastauksista julkaistaan erillinen raportti loppuvuoden 2022 aikana.