Siirry sisältöön

Ajankohtaista lapsistrategian toimeenpanossa 1.11.2022

Uutiset

Artikkelin kirjoittaja Esa Iivonen

""

Kaikkien lasten Suomi: Toimenpide 6

Laaditaan koulutuspaketti seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta sekä sateenkaariperheistä ammattilaisille

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on laatimassa koulutuspakettia seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta sekä sateenkaariperheistä ammattilaisille. Koulutuspaketin tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan, koulun, varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön ammattilaisten osaamista sateenkaarilasten ja -nuorten kohtaamisessa, hyvinvoinnin turvaamisessa ja syrjinnän torjumisessa.

Koulutuspaketti koostetaan verkkosivustoksi suomen ja ruotsin kielellä, joka integroidaan osaksi THL:n verkkosivustoa. Verkkosivusto on tarkoitus julkaista joulukuussa 2022. Toimenpide toteutetaan yhteistyössä Seta ry:n (seta.fi) kanssa, minkä lisäksi toimenpiteen sisältö on huomioitu lapsistrategian koulutuskokonaisuuden Haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten –moduulissa. Lisäksi kuluvan syksyn aikana THL:n erikoissuunnittelija Minna Ahola pitää tietoiskuja eri ammattilaisryhmille.

Kaikkien lasten Suomi: Toimenpide 9

Toteutetaan lastensuojelun käsikirja lapsille ja nuorille

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos valmistelee lastensuojelun käsikirja lapsille ja nuorille. Käsikirjan tavoitteina ovat lasten tiedollisten oikeuksien vahvistaminen, tiedon saannin parantaminen, lapsiystävällisesti esitetyn oikeudellisen tiedon tuottaminen.

Toimenpide on toteutettu yhteistyössä sosiaali –ja terveysministeriön (stm.fi), Perhekuntoutuskeskus Lausteen (lauste.fi), Osallisuuden Ajan (osallisuudenaika.fi), Pesäpuun (pesapuu.fi), Perhehoitoliiton (perhehoitoliitto.fi) ja Sinut ry:n (sinut.fi) sekä SOS-Lapsikylän (sos-lapsikyla.fi) kanssa. Lapsia on osallistettu toimenpiteeseen työpajojen avulla, joiden avulla on tavoitettu lapsia eri puolilta Suomea.

Käsikirja julkaistaan suomeksi ammattilaisille suunnatun käsikirjan yhteyteen THL:n verkkosivustolle 14.11.2022. Julkaisun yhteydessä toteutetaan yhteensä kaksi viikkoa kestävä, käsikirjan ensisijaiselle kohderyhmälle eli 12-17-vuotiaille lastensuojelun asiakkaana oleville ja tuleville asiakkaille suunnattu viestintäkampanja, jonka alustana toimii sosiaalisen median kanavat Facebook, Instagram, Snapchat ja TikTok. Käsikirja tullaan kääntämään myös ruotsin kielelle.

Hyvinvoivat ja osaavat lapset: Toimenpide 14

Toteutetaan kehittämishanke palveluiden saavutettavuudesta lapsille ja nuorille

Toimenpiteessä selvitetään lasten ja nuorten sosiaali-ja terveys palvelujen yhdenvertaiseen saavutettavuuteen liittyviä haasteita. Toimenpiteen tavoitteena on ollut selvittää ja koota yhteen palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta koskevia ongelmia lasten ja nuorten näkökulmasta sekä varmistaa, että lapset ja nuoret saavat tietoa palvelujärjestelmästä heille kohdennetulla ja haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja nuoret huomioivalla tavalla.

Toimenpide on jaettu neljään eri osaan: 1) Tietopohjan selvittäminen 2) Palveluiden kehittäminen 3) Dialoginen toimintamalli ja 4) Viestintä. Lasten ja nuorten palveluiden saavutettavuudesta tehdään raportti, joka julkaistaan alkuvuodesta 2023.

Toimenpiteen viestintäkampanja lasten ja nuorten sosiaali- ja terveyspalveluista toteutetaan 7.11.-13.11.2022. Kampanjan avulla lapsia ja nuoria rohkaistaan hakemaan apua fyysisiin vaivoihin ja mielenterveyteen liittyviin ongelmiin. Kampanja tulee näkymään YouTubessa, Snapchatissa ja TikTokissa. Kampanja sovitetaan yhteen THL:n Lastensuojelun käsikirjan –toimenpiteen kanssa.