Siirry sisältöön

Ajankohtaista lapsistrategian toimeenpanossa 8.11.2022

Uutiset

Artikkelin kirjoittaja Esa Iivonen

""

Hyvinvoivat ja osaavat lapset: Toimenpide 19

Toteutetaan vaikuttamiskampanjat yksityisen sektorin toimijoiden ja julkisen sektorin kanssa työn ja perheen yhteensovittamisesta

Työelämä vaikuttaa lasten arkeen monin tavoin. Kun lapsilta kysytään hyvän elämän tai turvallisuuden elementeistä, päällimmäisenä nousee esille aikaa ja läsnäoloa antavat vanhemmat. Tämän mahdollistamiseen työelämältä vaaditaan joustavuutta. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi lapsiasiavaltuutetun toimistossa toteutetaan lapsistrategian toimeenpanosuunnitelman toimenpidettä 19, jonka tavoitteena on levittää hyviä käytäntöjä ja vahvistaa ymmärrystä perheiden moninaisuudesta ja lapsi- ja perheystävällisestä työelämästä koko yhteiskunnan asiana. Toimenpide toteutetaan työn ja perheen yhteensovittamisen viestintä- ja vaikuttamiskampanjana ”Lasten vuoro” yhteistyössä yksityisen sektorin toimijoiden sekä julkisen sektorin kanssa.

Kampanjan suunnittelussa on ollut mukana laaja työelämäverkosto, johon kuuluu: SAK, DNA Oyj, Väestöliitto, STM, Tilastokeskus, Mothers in Business MiB ry, Akava, Sitra, TEM, Nuoret ja talous TAT, Lastensuojelun Keskusliitto, STTK, Monimuotoiset perheet ry, Mieli ry ja Kela.

Lasten vuoro -kampanjan suojelijoina toimivat näyttelijä-kirjailija Jani Toivola, Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jaakko Hirvola sekä Kaksiäitiä-somevaikuttajat Susanna Silvander-Rosti ja Ella Rosti. Monimuotoiset perheet ry järjestää osana kampanjaa Erilaisia perhemuotoja huomioiva perheystävällisyys -verkkokoulutuksen tiistaina 15.11. klo 14.00–15.00. Lasten vuoro –kampanja huipentuu Lapset mukaan töihin -päivään 18.11.2022.

 

Lapset osallisina yhteiskunnassa: Toimenpide 28

Kehitetään toimintamalli tukemaan lasten osallistumista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon digiraatien avulla

Oikeusministeriö on avannut digitaalisen osallistumisen verkkopalvelun Digiraati.fi:n, jonka avulla lapset ja nuoret voivat osallistua keskusteluihin erilaisista ajankohtaisista aiheista. Digiraati on kehitetty yhteistyössä ja osana kansallisen lapsistrategian toimeenpanoa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön, nuorisoalan osallisuuden osaamiskeskuksen, Suomen Punaisen Ristin ja Tampereen yliopiston ALL-YOUTH-tutkimushankkeen kanssa.

Digiraati avattiin pilottikäyttöön keväällä 2022 osana oikeusministeriön demokratiaverkkopalveluita. Digiraadin pilottiversion kehitystyö jatkuu palvelun käyttäjiltä saadun palautteen perusteella vuosien 2022–2023 ajan. Oikeusministeriö asetti syyskuussa 2022 ohjausryhmän Digiraadin toimintamallin kehittämisen tukemiseksi. Ohjausryhmän toimikausi jatkuu kevääseen 2024 asti.

SOS-Lapsikyläsäätiön johtama konsortio on oikeusministeriön toimeksiannosta osallistunut Digiraadin kehittämistyöhön erityisesti lasten osallisuuden näkökulmasta. Lasten digiraati -hankkeen tavoitteena on suunnitella, testata ja mallintaa lasten yhteiskunnallista osallistumista digiraadin avulla tukeva toimintamalli. Hankkeessa on tarkoitus myös muun muassa suunnitella koulutusta lasten digiraatien fasilitaattoreille ja lapsille suunnattua viestintää Digiraadista.

Digiraadin tavoitteena on luoda yhdenvertainen osallistumiskanava ja lisätä vuorovaikutusta eri-ikäisten ja eri taustoista tulevien kesken. Tavoitteena on myös lisätä valtionhallinnon, järjestötoimijoiden ja tutkimuksen välistä kumppanuutta lasten ja nuorten osallistumisen edistämiseksi. Digiraadilla pyritään lisäksi tarjoamaan viranomaisille tehokas ja valtakunnallisesti kattava väylä kuulla lasten ja nuorten mielipiteitä yhteiskunnallisista asioista.