Siirry sisältöön

Ajankohtaista lapsistrategian toimeenpanossa 20.12.2022

Uutiset

Artikkelin kirjoittaja Esa Iivonen

""

Toimenpide 18:

Toteutetaan hanke lasten osallisuuden vahvistamiseksi sosiaaliturvauudistuksen valmistelussa.

Sosiaali-ja terveysministeriössä on sosiaaliturvauudistuksen yhteydessä toteutettu lapsistrategian toimenpidettä 18. Toimenpiteen tavoitteena on ollut turvata lasten ja nuorten oikeus saada tietoa ja tulla kuulluksi heidän elämäänsä merkittävästi vaikuttavan uudistuksen valmistelussa sekä varmistaa, että uudistuksen valmistelussa käytössä oleva tietopohja kattaa myös lasten ja nuorten näkemykset ja mielipiteet.

Toimenpide toteutettiin kaksiosaisena: Ellun Kanojen avulla lapsille ja nuorille tuotettiin tietoa sosiaaliturvasta, jonka jälkeen Lastensuojelun Keskusliitto ja Nuorten Akatemia toteuttivat ministeriön toimeksiannosta lasten ja nuorten kuulemiskierrokset. Kuuleminen toteutettiin kyselyllä ja työpaijoilla. Kyselyyn vastasi 1281 nuorta ympäri Suomea. Suurin osa vastaajista oli 15–17-vuotiaita. Yhteensä 15 työpajaan osallistui yhteensä 251 13–23-vuotiasta. STM julkaisi kuulemisten pohjalta tehdyn raportin 9.12.2022.

Tuloksia esiteltiin sosiaaliturvakomitean kokouksessa perjantaina 9.12.2022 sekä yleisölle avoin webinaari järjestetään 20.1.2023 klo 9.00–10.30.

Lisätietoa:

 

Toimenpide 20:

Toteutetaan sivusto lapsiin ja nuoriin kohdistuvan kiusaamisen, seksuaalisen häirinnän, väkivallan, vihapuheen ja syrjinnän vastaiselle työlle.

Opetushallitus on toteuttanut lapsistrategian toimenpidettä 20, jonka tavoitteena on ollut koota yhteen olemassa olevat materiaalit ja tuottaa tarvittavat uudet aineistot lapsiin ja nuoriin kohdistuvaan kiusaamiseen, seksuaaliseen häirintään, väkivaltaan, vihapuheeseen ja syrjintään puuttumiselle.

OPH julkaisee sivuston tammikuun lopussa 2023. Sivustolta tulee löytymään tietoa, ohjeita ja materiaaleja kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan tunnistamiseen ja niihin puuttumiseen. Materiaalit on tarkoitettu koulujen, oppilaitosten ja varhaiskasvatuksen opettajille ja muille kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaisille sekä huoltajille. Osa materiaaleista soveltuu käsiteltäväksi myös lasten ja nuorten kanssa. Ladattavissa tulee olemaan myös juliste ja ohjeet ammatillisen ja lukiokoulutuksen opiskelijoille seksuaalisen häirinnän ja väkivallan ehkäisemiseen ja niihin puuttumiseen. Juliste on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, ja esite on käännetty ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi, arabiaksi, somaliksi, kurdiksi, farsiksi sekä pohjois-, inarin- ja koltansaameksi.

Edellä mainitun lisäksi Opetushallitus on julkaissut omalla Youtube-kanavallaan 15-osainen lyhytvideosarjan, joka tarjoaa tutkittua tietoa ja keinoja kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan vastaiseen työhön varhaiskasvatuksesta lukio- ja ammatilliseen koulutukseen. Viisi videoista käsittelee opiskeluhuollon palveluja. Lisäksi kuunneltavissa on podcasteja, jotka käsittelevät yksinäisyyden ehkäisemistä ja ammatillisen koulutuksen ja kotien yhteistyötä. Yksi podcasteista on ruotsinkielinen.

#EiKaikelleVäkivallalle -sivuston ja materiaalien julkistamistilaisuus torstaina 26.1.2023 klo 12.00 – 15.00 on avoin kaikille.

Lisätietoa: