Siirry sisältöön

Joko teidän työpaikallanne on huolehdittu, että kaikki työntekijät tuntevat lapsen oikeudet?

Blogit

Artikkelin kirjoittaja Tia Ristimäki
Kuvitettu tummaihoinen lapsi hyppii trampoliinilla. Taustalla on värikkäitä pintoja.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus on maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus. Siitä huolimatta kovin moni ei tiedä, mitä tämä sopimus pitää sisällään. Tätä aukkoa paikkaamaan kansallinen lapsistrategia ja eOppiva ovat koonneet 10-osaisen verkkokoulutuskokonaisuuden lapsen oikeuksista. Koulutuksen kohderyhmänä on kaikki lapsia työssään kohtaavat ammattilaiset sekä heitä koskevia päätöksiä valmistelevat ja tekevät toimijat. ​

Kunnat ovat avainasemassa lapsen oikeuksien toteutumisessa

Lapset ja nuoret viettävät suuren osan arjestaan kunnan järjestämissä palveluissa: päiväkodissa, koulussa, harrastuksista, nuorisotilalla, kirjastossa, puistossa, jne. Myös valta osan lapsiin ja nuoriin liittyvistä viranomaispäätöksistä ja hallinnollisista toimista tehdään kunnissa. Kunnan työntekijät ja päättäjät ovat siis ratkaisevan tärkeitä lapsen oikeuksien turvaajia ja toteuttajia.

Ensiarvoisen tärkeää on varmistaa, että kaikki kunnan työntekijät ja päättäjät tuntevat lapsen oikeudet ja ymmärtävät, mitä ne tarkoittavat kunnan toiminnassa ja päätöksenteossa. Tiesitkö esimerkiksi, että lapsen oikeudet velvoittavat kaikkia kunnan työntekijöitä ja päättäjiä juridisesti?

Vantaan kaupungin työntekijät ja päättäjät perehtyvät lapsen oikeuksiin koulutuksessa

Vantaan kaupunki on sitoutunut kehittämään lapsen oikeuksien toteutumista ja lapsiystävällisyyttä kaikessa toiminnassaan. Olemme myös mukana UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -työssä, mikä omalta osaltaan velvoittaa ja tukee meitä huolehtimaan, että kunnan työntekijät ja luottamushenkilöt on perehdytetty lapsen oikeuksiin. Vantaalla onkin päätetty, että kaupungin kaikki työntekijät ja luottamushenkilöt suorittavat kansallisen lapsistrategian ja eOppivan kokoaman lapsen oikeuksien koulutuksen johdanto-osan vuoden 2023 aikana.

Lapsen oikeudet eivät toteudu itsestään, vaan niiden toteutumisen eteen on tehtävä töitä joka päivä. Vantaan kaupungin Lapsiystävällinen kunta -työ koordinoi koulutuksen toteutusta. Se on vaatinut paljon töitä, mutta onneksemme tekemämme työ näyttää tuottavan tulosta. Tähän mennessä jo yli 1700 Vantaan kaupungin työtekijää on ilmoittautunut ja/tai suorittanut koulutuksen johdanto-osan.

Miten tämä on onnistunut?

  1. paras uutinen oli kaikille avoimen kansallisen koulutuskokonaisuuden valmistuminen,
  2. kaupungin johtoryhmä teki linjauksen koulutuksen suorittamisesta,
  3. kaupungin johto on tukenut koulutuksen suorittamista,
  4. kaupungin viestintä on ollut mukana viestimässä koulutuksesta kaupungin sisäisesti ja ulkoisesti,
  5. kaupungin henkilöstöyksikkö on ollut mukana suunnittelemassa koulutuksen seurantaa ja sen toteutusta,
  6. olemme tuottaneet materiaalia työyhteisöille verkkokoulutuksen tueksi,
  7. toimialojen yhteyshenkilöt ovat miettineet ja tukeneet koulutuksen jalkautusta omalla toimialalla ja palvelualueella,
  8. tarjoamme työyhteisöille mahdollisuuden järjestää yhteiskoulutustilaisuus, mikäli se on parempi vaihtoehto kuin yksilökohtaisen verkkokoulutuksen suorittaminen ja
  9. järjestämme kaupunkitasoisen seminaarin lapsen oikeuksista ja niiden toteutumisesta Vantaalla lapsen oikeuksien viikolla 2023.

Tavoitteenamme on, että mahdollisimman moni Vantaan työntekijöistä ja luottamushenkilöistä käy koulutuksen. Näin jokainen koulutuksen suorittanut voi vahvistaa omaa osaamistaan lapsen oikeuksista ja toteuttaa niitä entistä paremmin työssään tai luottamustehtävässään.

Lue lisää aiheesta: