Siirry sisältöön

Selvitykset ja raportit

Sijaishuollon poissaolot

Haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja nuoret

Vähemmistöryhmien hyvinvointi ja oikeuksien toteutuminen

Lapsia koskeva tieto : tietopohjan tila ja kehittämistarpeet

Edustajaselvitys

Selvitys jälkihuollosta

Lasten oikeuksien toteutuminen sijaishuollossa

Koronakriisi

Lasten ja nuorten osallisuus

Lapsistrategian taustaselvitykset