Siirry sisältöön

Kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelma

Kunkin hallituksen tehtävänä on laatia ja toteuttaa tarkempi toimeenpanosuunnitelma lapsistrategian linjausten toteuttamiseksi hallituskaudellaan. Toimeenpanosuunnitelma valmistellaan eri hallinnonalat kattavana virkatyönä. Pääministeri Orpon hallituksen toimeenpanosuunnitelma on valmisteilla ja julkaistaan talvella 2024. Toimeenpanosuunnitelmaa tulee lukea yhdessä kansallisen lapsistrategian sekä sen oikeudellisen perustan kanssa.

Tutustu ensimmäisen toimeenpanosuunnitelman toimenpiteiden lopputuloksiin!

Strategian toimeenpanosuunnitelmaan kirjataan hallituskauden tai lyhyemmän aikavälin tavoitteet, toimet ja niiden voimavarat. Lapsistrategian ensimmäisessä, pääministeri Marinin hallituksen (2019-2023) toimeenpanosuunnitelmassa oli 30 toimenpidettä.

Toimeenpanosuunnitelmassa määriteltiin puitteet hallituskauden lopussa annettavalle lapsistrategian seurantakertomukselle. Seurantakertomus, joka annettiin maaliskuussa 2023, sisältää tiiviin kokonaiskuvan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tilasta sekä kuvauksen toimeenpanosuunnitelman mukaisten toimenpiteiden edistymisestä ja saavutetuista tavoitteista. Lisäksi tässä seurantakertomuksessa esitetään lapsistrategian toimenpidelinjaukset vaalikaudelle 2023–2027.